RAHOLAN PYRKIVÄ
KORIPALLOA KAIKENIKÄISILLE
Luet nyt seuramme vanhaa sivustoa. Uudelle sivustolle pääset tästä!TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 17.12.2012

1 Rekisterinpitäjä

Raholan Pyrkivän ry
Teerivuorenkatu 4
33300 Tampere
johtokunta(a)rapy.net

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Raholan Pyrkivän toimisto
Teerivuorenkatu 4
33300 Tampere
jasenyys(a)rapy.net

3 Rekisterin nimi

Raholan Pyrkivä ry jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen sekä yhdistysasioista tiedottamiseen yhdistyksessä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8§:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään jäsenen antamia tietoja yhdistyksen toiminnan toteuttamista varten, kuten nimi, paikkakunta ja tarkemmat yhteystiedot sekä tarvittaessa jäsenen huoltajien nimet ja yhteystiedot yhteydenpitoa varten. Rekisteriin kerätään mahdollisesti myös yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisia jäsenyyden aktiivisuudesta kertovia tietoja, kuten kasvattajajäsen, johtokunnan tai jaoston jäsen, valmentajajäsen, jäsen jne.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjataan tiedot jäsenhakemuksen perusteella sekä täydentää tietoja jäsenen aktiivisuudesta yhdistyksen toiminnassa johtokunnalta saamien tietojen perusteella.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarpeelliset tiedot voidaan luovuttaa jäsenpalveluiden tarjoajille palveluiden toimittamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää omien tietojen luovuttamisesta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain jäsenrekisterin ylläpitäjä ja tarvittaessa yhdistyksen johtokunnan jäsenet.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

12.1 Kielto-oikeus (Henkilökieltolaki 30 §)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltopyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.